Cennik

Konsultacje dietetyczne:

- pełna  (analiza składu ciała metodą BIA, wywiad żywieniowy i zdrowotny,
ogólne zalecenia i wskazówki żywieniowe) 100,-*/110,- zł

- podstawowa (bez pomiarów lub pomiary metodą tradycyjną, wywiad żywieniowy i zdrowotny, ogólne zalecenia i wskazówki żywieniowe 70- 80,-*/80-90,- zł

 Opracowanie diety indywidualnej (ułożenie indywidualnej diety według zapotrzebowania wraz z omówieniem) :

- dieta tygodniowa 100,- zł

- dieta dwutygodniowa 180,- zł

 Opracowanie diety indywidualnej w chorobach (ułożenie indywidualnej diety według zapotrzebowania wraz z omówieniem);

- dieta tygodniowa 140,- zł

 - dieta dwutygodniowa 250,- zł

Wizyty kontrolne:

- z analizą  masy ciała metodą BIA  (ponowna analiza składu ciała metodą BIA, omówienie efektów stosowanej diety i dalsze porady) 60,-*/70 zł 

- podstawowa (ponowne badanie masy ciała metodą tradycyjną, omówienie efektów stosowanej diety i dalsze porady) 40,-*/50 zł

Indywidualny program żywieniowy (opracowanie szczegółowych zaleceń uwzględniających zapotrzebowanie energetyczne, ilość i rozłożenie posiłków, szczegółowe wskazówki żywieniowe itd. wraz z omówieniem) 80,- zł

Pakiet dietetyczny premium (obejmuje konsultację dietetyczną, program żywieniowy lub dietę 7-dniową oraz 2 wizyty kontrolne z analizą składu ciała) 
                                                                               270-290,-*/300-320,- zł

Pakiet dietetyczny  premium w chorobach (obejmuje konsultację dietetyczną, dietę 7-dniową w chorobach oraz 2 wizyty kontrolne z analizą składu ciała) 320,-*/350,- zł

Analiza składu ciała metodą BIA wraz z  komentarzem 30,-*/40,- zł

Testy diagnostyczne:

- FoodProfil kompleksowa diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej:

  FoodProfil 45 pokarmów 490,- zł

  FoodProfil 88 pokarmów 940,- zł

  FoodProfil 280 pokarmów 1.590,- zł

- GastroProfil diagnostyka dysbiozy jelit i nadwrażliwości pokarmowej (węglowodany, gluten, histamina) cena zależy od rodzaju badania

  

* ceny przewidziane dla Pacjentów należących do Przychodni Rejonowej „Witomino”